2018-12-19

Externa nyheter

Många fler vindkraftverk i Västernorrland är på gång

Många fler vindkraftverk blir det om alla projekt som står i startgroparna också byggs. Det handlar om minst 1000 nya vindkraftverk i Västernorrland.

P4 Västernorrland har varit i Sundsvalls och Timrå kommuner och tittat på nya kraftledningar i ”Sundsvallsklustret” för 920 miljoner kronor som byggs av Eon. Elen från nya vindkraftsområden, för ytterligare miljontals kronor, Jenåsen, Hästkullen, Björnlandhöjden, Kråktorpet, Storskälsjön och Nylandsbergen ska transporteras via Nysäter stamstation söderut.

Det stannar inte här – utvecklingen med många fler vindkraftsområden fortsätter i Västernorrland liksom i resten av landet. Men det är svårt att få en överblick hur många vindkraftverk det finns just nu i länet och hur många det blir i närtid.

Dels är processen att få tillstånd lång. Det kan handla om 25 nivåer från det att vindkraftsprojektören gör en förstudie till ett slutgiltigt avgörande som kan bli så högt upp som i mark- och miljööverdomstolen (om det blir överklaganden på vägen).

Läs och lyssna på nyhetsinslaget hos SR Västernorrrland.