2013-02-07

Externa nyheter

Många nya rapporter från programmet Vindforsk

Totalt finns det nu 54 rapporter från programmet, 6 stycken är avhandlingar, 2 stycken är rapporter från IEA Wind task 19 och 46 stycken är Vindforskrapporter i serien Elforsk-rapporter. Rapporter från de stora projekten V-312, vindkraft i skogen, V-313, Vindkraft i kallt klimat och projekten kring vindturbinvakar i parker, V-333, V-354 och V-370 kommer att bli klara i mars.

Läs hela