2014-09-09

Externa nyheter

Marcongruppen växer med företagsköp

Dyk- och marinentreprenören Marcongruppen i Ängelholm har köpt den Stockholmsbaserade branschkollegan Sventab. För tillfället jobbar även Ängelholmskoncernen med ett undervattensuppdrag i Helsingborgs hamn.

Läs hela