2018-09-21

Externa nyheter

Mariestad säger nej till vindkraftpark

I Mariestad har de planerade vindkraftverken i Västra Kinnekulleskogen vållat stor debatt. Nu använder kommunen sitt veto.

Ett vindkraftverk ska inte ligga närmare bostäder och fritidshus än 900 meter enligt Mariestads kommun policy.

När företaget Vasa vind inte kan lova det i sin planering för tolv snurror i Västra Kinnekulleskogen blev det nej från kommunstyrelsen. Beslutet fattades av kommunstyrelsen den 10 september.

– Det har inte hänt tidigare. Det här området har så stora skyddsvärden och därför har vi satt de här gränserna, men när inte exploatören Vasa vind vill lyssna på det så blir det att vi får använda vår vetorätt istället, säger Johan Abrahamnsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Först ja – nu nej

Ärendet ligger för avgörande i Mark- och miljödomstolen. Diskussionerna har pågått sedan 2014 och kommunfullmäktige sade första ja, men under förutsättning att Vasa vind följde kommunens översiktsplanering. Den säger sedan juni 2018 att ingen bostad eller fritidshus ska störas av 35 decibel i ljudnivå från ett vindkraftverk, vilket motsvarar 900 meters avstånd, medan länsstyrelsen har en praxis på 40 decibel.

Mariestads kommun har som en följd av detta överklagat länsstyrelsens miljöprövningsdelegations beslut och även meddelat atrt de river upp sitt tidigare beslut om att godkänna ansökan.

125 överklaganden

Föreningen Stoppa Vindkraftsparken i Västra Kinneskogen är nöjda med beslutet, men oroas ändå för framtiden.

– Det är troligt att även om det blir nej nu i Mark- och miljödomstolen så kan det komma in nya ansökningar. Vi skulle vilja att kommunen fattar beslut om att området är olämpligt för vindkraft på grund av sitt läge och sina höga naturvärden, säger Honorine Stackelberg Ekman, föreningens sekreterare.

125 personer i Mariestad och Götene har överklagat planerna på vindkraft i området. Länsstyrelsens miljöavdelning avstyrker, medan miljöprövningsdelegationen alltså säger ja.

Läs artikeln här.