2017-11-10

Externa nyheter

Mariestads kommun överklagar vindkraftsbeslut

Mariestads kommun överklagar länsstyrelsens beslut om att tillåta en vindkraftspark i Västra Kinneskogen.
Motiveringen är att förutsättningarna ser annorlunda ut när fullmäktige sa ja till etableringen sommaren 2014.

Läs mer här