2019-08-27

Externa nyheter

”Märklig motivering för kärnkraft från M”

Självklart måste vi ha el även vid låg vind och kallt väder, men det kräver inte kärnkraft. Det skriver professor Lennart Söder i en replik.

Ulf Kristersson (M) och Lars Hjälmered (M) skriver på SvD Debatt att Moderaterna nu söker stöd för en omstart av svensk energipolitik. De menar att basen i Sveriges långsiktiga energipolitik måste utgöras av förnybart och kärnkraft. Men deras motivering för att inkludera kärnkraft är märklig (…).

Det stämmer att det finns kapacitetsbrist – i elnäten – i olika delar av landet. Detta är en mycket angelägen fråga som snabbt behöver lösas för att kunna öka användningen av el till exempelvis elbilar. Men såvida Moderaterna inte vill bygga nya reaktorer inne i städerna, löser vi inte problemet med kärnkraft. Nätkapacitet i Stockholm eller Uppsala blir inte bättre av mer eller mindre kärnkraft i Ringhals.

Läs repliken i SvD.