2016-04-20

Externa nyheter

Märkligt utspel från Svensk Energi

Utifrån Svensk Energis rapport om de låga elpriserna kan man dra slutsatsen att stängning av R1, R2, O1, O2 (15-20 TWh) kommer att leda till en elprisökning om cirka 13-16 öre/kWh,

Läs hela