2012-08-15

Externa nyheter

Massiv utbyggnad av vindkraften är nästa stora energikälla

I våras fanns det bara 15 vindkraftverk i hela Gävleborgs län. Nu är det 28 verk som snurrar och 87 som byggs. Ytterligare 207 har fått tillstånd att byggas. För länet handlar det om historiska miljardinvesteringar som lokalt kan ge många värdefulla jobb.

Läs hela