2017-11-02

Externa nyheter

Massiv vindkraftsutbyggnad förbereds!

Energiöverenskommel­sen 2016 har målet att år 2040 skall 100 procent elproduktion vara förnybar. I praktiken avses kärnkraft som idag står för 40 procent att fasas bort.

Läs mer här