2021-06-18

Externa nyheter

Mat och energi ska inte ställas mot varandra

Länsstyrelsen Skåne har nyligen sagt nej till tre vindkraftverk på Jordberga. I diskussionen om etableringar av nya vindkrafts- eller solcellsparker väcks frågan om hur jordbruksmarken ska användas. Energiproduktion ställs mot livsmedelsproduktion trots att vi behöver båda för att samhället ska fortsätta fungera och utvecklas.

Läs mer