2010-01-08

Externa nyheter

Matthias Rapp och Kjell Jansson: Skatteverkets uppfattning h..

Skatteverkets uppfattning hotar vindkraften

Skatteverket har gjort en nytolkning av skattelagstiftningen som hotar att slå ut den tidigare så framgångsrika andelsägda vindkraften. Tänker regeringen acceptera att Skatteverket riskerar att bromsa utbyggnaden av förnybar energi på grund av en missgrundad uppfattning om vad som är ett marknadspris? Nu visar en ny rapport från Institutet för Näringslivsforskning att Skatteverkets lagtolkning baseras på en missuppfattning om vad som är ett marknadspris.

Läs inlägget på Second Opinion