2020-05-08

Externa nyheter

Mattias Karlsson: Välkomna den nya vindkraftsparken utanför Hallands kust

Vindkraften är viktig i den nödvändiga klimatomställningen till förnyelsebara energikällor. Därför ska Vattenfalls planer på en ny vindkraftspark utanför den halländska kusten välkomnas.

Vattenfall har stora planer för ny vindkraft utanför den halländska kusten. Där planeras för en havsbaserad vindkraftspark med rekordhöga möllor på uppemot 290 meter. Men innan planerna kan realiseras väntas en omfattande tillståndsprövning.

Läs artikeln i Hallandsposten.