2011-04-21

Externa nyheter

Maud Olofsson: Förnybar energi byggs ut i raketfart i Sverige

Den 26 april är det 25 år sedan den fruktansvärda kärnkraftsolyckan i Tjernobyl. Samtidigt finns bilderna på Fukushima-katastrofens mest akuta skede kvar på våra näthinnor. Den fulla vidden av vad som hände och händer i Fukushima vet vi inte ännu. Bara att det är en mänsklig, miljömässig och samhällelig katastrof av enorma mått.