2011-06-23

Externa nyheter

Maud Olofsson: Hållbar energi kräver nya verktyg för aktiva elkunder

Energiministern: Nu vill vi göra ett tydligt ställnings­tagande för konsumenternas intressen på elmarknaden. Stigande elpriser och svårigheter för den enskilde att påverka sin egen elräkning gör att regeringen i dag presenterar en proposition för att ge elkunderna större makt på marknaden. Genom timmätning och egenprodu­cerad el kan konsumenterna bättre styra sin elförbrukning. Dessutom behöver elmarknaden övervakas effektivare av berörda myndigheter, skriver Maud Olofsson.

Läs hela