2011-07-07

Externa nyheter

Maud Olofsson: Spelreglerna för kärnkraften ska inte ändras

Det är riskfyllt och felaktigt att börja ändra på förutsättningarna för den överenskommelse som alliansen gjort kring kärnkraften. Överenskommelsen säkrar både energiförsörjningen och minskade koldioxidutsläpp, skriver näringsminister Maud Olofsson (C) i ett svar till både Folkpartiet och Miljöpartiet.

Läs hela