2011-06-14

Externa nyheter

Maud Olofssons svar på skriftlig fråga från Jens Holm

Närings- och energiminister Maud Olofssons (C) svar på fråga 2010/11:559
Gemensam elcertifikatsmarknad med Norge

Jens Holm (V) har frågat mig på vilket sätt jag kommer att verka för att Norge presenterar en analys av hur mycket norsk vattenkraft som förväntas omfattas av systemet. För närvarande pågår förberedelser för att etablera en gemensam svensk-norsk elcertifikatsmarknad med start den 1 januari 2012.

Läs hela svaret
Läs frågan