2011-09-15

Externa nyheter

Maud Olofsson:Vi måste fortsätta satsningen på förnybar energi

På debattsida i Länstidningen Södertälje skriver Maud Olofsson: Runt om i Sverige reser sig allt fler vindkraftverk i dag mot skyn. Det är bra. Vindkraften har förutsättningar att bli en stor och viktig förnyelsebar energikälla vid sidan av vattenkraften och bioenergin. Som ett led i det presenterar regeringen nu nya satsningar på att främja vindkraften.

Läs hela