2012-10-05

Externa nyheter

Med blad längre än vingspannet på en Boeing 747

Pryl Vestas V164 kommer när det är färdigbyggt att bli världens största vindkraftverk. Dess enorma blad är till och med längre än vingarna på en Boeing 747.

Läs hela