2012-10-09

Externa nyheter

Anna-Karin Hatt: Med framtiden i tankarna

Tal av Anna-Karin Hatt, It- och energiminister, på Energi Onlines konferens ”Med framtiden i tankarna”.

Hon säger bland annat: Tack vare energiöverenskommelsens tydliga mål och starka styrmedel – inte minst de gröna elcertifikaten – växer nu det förnybara så det knakar.Sedan 2006 har vindkraften ökat sex gånger om. Elproduktionen från biobränslen har på samma tid ökat med hela femtio procent. Och nästan hälften av vår samlade energiproduktion är idag förnybar. Jag säger det gärna igen: nästan hälften av Sveriges samlade energiproduktion är idag förnybar. Det är väldigt bra. Bäst i EU. Och bland de bästa i världen.

Läs hela