2019-12-11

Externa nyheter

”Med rätt stöd kan 8 av 10 bilar vara laddbara år 2030”

80 procent av alla nya bilar kan vara laddbara 2030. Men det förutsätter att laddinfrastrukturen byggs ut, att vi får rätt styrmedel på plats och att de skattesubventionerade laddbilarna inte exporteras. Fordonsindustrin i Sverige presenterar i dag en färdplan för fossilfri konkurrenskraft med fokus på personbilar, skriver Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige, och Mattias Bergman, Bil Sweden.

På fredag avslutas FN:s klimatmöte i Madrid. FN:s generalsekreterare António Guterres förhoppning om höjda ambitioner från flera länder har tyvärr inte infriats.

Bristen på politiskt ledarskap i den globala klimatdebatten syns med all oönskad tydlighet. En ljuspunkt är dock att EU nu verkar vilja ta på sig ledartröjan i detta politiska vakuum.

Läs artikeln från DN.