2013-02-13

Externa nyheter

Med uppgift att sänka vattenkraftens kostnader

Sedan ett år tillbaka ägnar Linn Saarinen fyra av veckans arbetsdagar åt forskning vid Institutionen för teknikvetenskaper på Ångströmlaboratoriet. Tjänsten som industridoktorand bekostas av Svenskt vattenkraftcentrum och det statliga energibolaget Vattenfall. Två faktorer skapar behov av hennes forskning. Den första är att elen i elnätet ska ha frekvensen 50 Hertz, vilket man märkt att den inte alltid har idag. Den andra faktorn är den växande mängden sol- och vindkraft. Båda de sakerna får nämligen följder för vattenkraften.

Läs hela