2012-02-29

Externa nyheter

Medlemmar tvingas sälja andelar i vindkraft

Den ekonomiska föreningen Vindkraft Gässlingen med 1 100 andelsägare har brutit mot föreningslagen när man betalat ut återbäring och nu kan många tvingas sälja sina andelar. Uttagsbeskattningen är ett hinder för utvecklingen av vindkraftkooperativ, den saken är helt klar, säger Peter Danielsson.

Läs hela