2020-06-25

Externa nyheter

Medlemsländer fortfarande oense om nytt 2030-mål

Trots att EU:s medlemsländer är överens om att den ekonomiska återhämtningspolitiken måste få ett tydligt klimatfokus väntar tuffa förhandlingar om vilken ambitionsnivå som ska gälla fram till år 2030. Åtta medlemsländer, däribland Sverige och Danmark, vill att EU skärper det nuvarande utsläppsminskningsmålet på 40 procent till åtminstone 55 procent.

Läs artikeln från Energimarknaden