2021-02-23

Externa nyheter

Medvind för svenska trätorn

Inom kort startar världens första storskaliga tillverkning av trätorn till vindkraft i Sverige. Förhoppningen är att ytterligare öka vindkraftens hållbarhet.

Se hela nyheten på SVT