2013-08-30

Externa nyheter

Medvind för vindkraft

Vindkraft kommer aldrig att lösa energiförsörjningen på jorden. Men den blir en allt större och mer betydelsefull del och kommer med all säkerhet vara omistlig i en framtid där antalet olika energikällor kommer att vara större än nu. Frågan är hur betydelsefull vindkraft kan bli? Hur mycket kan den effektiviseras och hur ser lönsamheten ut idag?

Läs hela