2010-11-20

Externa nyheter

Mer än 150 vindkraftverk på ön hotas

Försvarsmaktens vilja att stoppa vindkraft runt militära flygplatser hotar 24 befintliga och 130 planerade vindkraftverk på Gotland, hävdar Svensk Vindenergi.

Än så länge rör det sig om mellan 50 och 100 existerande vindkraftverk som Försvarsmakten vill riva – främst kring flygplatsen Såtenäs söder om Lidköping. Men när Försvarsmakten gått igenom vindkraftverken kring alla militära flygplatser så kan ännu fler vara i farozonen.

Läs och lyssna på hela