2011-05-25

Externa nyheter

Mer el från färre vindkraftverk när äldre aggregat byts ut på Gotland

Vindkraften expanderar som aldrig förr och nu byggs 300 vindkraftverk per år i Sverige. Men det skulle kunna byggas ännu fler med tanke på att Sverige är ett glesbebyggt land. I framtiden kan det bli så att andra länder bekostar vindkraft i Sverige för att leva upp till sina mål om förnybar energi inom EU.

Läs hela