2011-06-07

Externa nyheter

Mer el från vindkraftsparker

Vindkraftverk som står i grupper kan bli ännu mer effektiva om man styr dem på rätt sätt, det visar forskning vid Högskolan på Gotland. Genom att minska energiuttaget på det vindkraftverk som står först i en rad blir det mer vindenergi över till de bakomliggande, på så sätt kan man totalt sätt öka elproduktionen i en vindkraftspark.

Läs hela