2019-09-04

Externa nyheter

Mer förnybart möjligt på Gotland

Mer förnybar energi kan produceras på Gotland utan en ny fastlandskabel. Det visar ett exjobb som gjorts i samarbete mellan Power Circle och Lunds Tekniska Högskola. Med smart laddning av elbilar kan allt större mängder variabel förnybar el balanseras.

Redan idag är hälften av elen som används på Gotland producerad med egen förnybar energi, men begränsningar i anslutningen till fastlandet har gjort att nätägaren GEAB vid flera tillfällen nekat ny förnybar energi att ansluta sig till deras elnät. Elfordon för att balansera variabel förnybar kraft på Gotland är titeln på ett examensarbete som nyligen publicerats av Hampus Mårtensson i samarbete med Power Circle och Institutionen för industriell elektroteknik och automation vid Lunds Tekniska Högskola. Syftet med exjobbet var att undersöka vilken potential elbilar har att stötta elnätet på Gotland.

Läs pressmeddelandet från PowerCircle.