2017-01-13

Externa nyheter

Mer förnybart sänker priset på kort sikt – efter 2020 stiger priset

Bixia spår fortsatt låga elpriser de kommande åren vilket beror på utbyggnaden av förnybar energi och att kärnkraftverket Olkilouto 3 i Finland tas i drift.
– Vi räknar med att den nordiska elmarknaden kommer att ha en förstärkt energibalans fram till 2020. Efter år 2020 räknar vi med att energibalansen försvagas, beroende på stängningen av Oskarshamn 1 samt Ringhals 1 och 2 och dessutom ökad export av el ut från Norden. Ytterligare en faktor som kommer att bidra till prisuppgången efter 2020 är att Tyskland stänger ner sina kärnkraftverk och Frankrike minskar sin kärnkraft, säger Anders Engqvist.

Läs mer här