2012-09-07

Externa nyheter

Mer legitimt att tala om effektutbyggnad i dag

Daniel Löfstedt, Second Opinion, skriver på uppdrag av Svensk Energi.

Hur påverkas vattenkraften av EU:s ramdirektiv? Second Opinion har intervjuat Bo Källstrand, landshövding i Västernorrlands län och chef för Vattenmyndigheten för Bottenhavet, om myndigheternas syn på vattenkraftens framtid.

Läs hela