2020-01-31

Externa nyheter

”Mer lokalproducerad förnybar el för södra Sverige”

Sverige är en av Europas mest dynamiska marknader för landbaserad vindkraft just nu. Och EnBW Sverige fortsätter att expandera för fullt. Företaget har klargjort med sitt senaste så kallade greenfield-projekt i södra Sverige: 5 turbiner med en total kapacitet om 28 MW.

Falkenberg. EnBW Sverige AB har tecknat avtal med markägare för att utveckla en ny landbaserad vindpark i södra Sverige. ”Det är fantastiskt hur tekniken har utvecklats,” säger EnBW Sveriges VD Mads Miltersen. ”Vår nya vindpark kommer att bestå av fem turbiner och ge en total effekt på 28 MW. En sådan kraftproduktion hade varit otänkbar för bara några år sedan.”

Läs pressmeddelandet från EnBW