2016-12-19

Externa nyheter

Mer pengar ska göra energiforskning jämställd

Regeringen föreslår att mer pengar ska satsas på forskning och innovation inom energiområdet. Energiministern hoppas att det ska leda till ökad jämställdhet. Regeringen överlämnar under fredagen sin proposition om forskning och innovation på energiområdet till riksdagen. Den innebär en höjning av anslagen till området med 620 miljoner kronor mellan 2017 och 2020. Målsättningen är att satsningen ska främja tillväxt och export i omställningen till ett energisystem baserat på förnybara energikällor.

Läs mer här