2018-12-17

Externa nyheter

Mer styrning krävs för att nå energipolitiska mål

Om vi ska nå Sveriges mål om lägre energiintensitet till 2030 behöver vi säkerställa att etappmålen för klimatutsläppen uppnås, inklusive det särskilda målet för transportsektorn. Dessutom krävs förstärkt styrning mot kostnadseffektiv energibesparing. Det visar Konjunkturinstitutets årliga miljöekonomiska rapport.

I rapporten analyseras de svenska energimålen:

  • 100 procent förnybar elproduktion till 2040
  • 50 procent lägre energiintensitet till 2030

Styrning via priser, genom skatter och subventioner, har goda möjligheter att vara kostnadseffektiv. Exempelvis är energibeskattning det kostnadseffektiva styrmedlet om syftet är minskad energianvändning. Det finns dock ett flertal aspekter som försvårar analysen och som talar för en mer komplex politik än vad ett snävt fokus på energimålen visar. I rapporten diskuteras till exempel närvaron av kunskapsläckage, kopplingen till andra mål, särskilt på klimatområdet, och annan hänsyn exempelvis till konkurrenskraft och fördelningsfrågor. Hänsyn till dessa företeelser kan motivera en bredare styrmedelsmix och differentierade energiskatter.