2011-03-17

Externa nyheter

Maud Olofsson vill se över elskatt för konsument och producent

Den senaste tiden har det förts en debatt om elpriserna. Det är bra. För trots att det svenska elpriset ligger i nivå med EU-genomsnittet stiger elräkningen snabbt en kall vinterdag. Därför behöver vi göra mer för att både öka produktionen och stärka konkurrensen i Sverige och Norden.

Läs hela