2010-08-03

Externa nyheter

Mest stöd till vindkraftetablering i västra Götaland

Sedan 2007 har Boverket beviljat 83 miljoner kronor till främst kommuner och länsstyrelser för deras arbete med vindkraftplanering. Mest pengar har beviljats till aktörer i Västra Götaland (16,6 miljoner kronor) och minst till Västmanland (360 000 kronor), enligt Boverket. Det finns ytterligare 30 miljoner kronor att fördela.

Läs hela