2011-07-04

Externa nyheter

Metallfynd i Stilla havet hotar Kinas världsherravälde

Japanska forskare har upptäckt enorma mängder sällsynta jordartsmetaller på Stilla havets botten. Det skulle innebära att Kinas totala dominans på råvara till elektronikindustrin kan brytas.

Läs hela