2018-12-12

Externa nyheter

Microsoft köper mark för datacenter i Sverige

Det har länge spekulerats om när Microsoft ska etablera datacenter i Sverige. Nu köper giganten två markområden av Gävle respektive Sandvikens kommuner, för sammanlagt 269 miljoner kronor.

Inte bara har vårt vinterpräglade land naturlig tillgång till kylning av stora serverhallar, tack vare den storskaligt utbyggda vattenkraften kan man också marknadsföra tjänster ut mot kunden med att de drivs på förnybar el.

När nu Microsoft gör en inbrytning i Sverige blir vinnarna grannkommunerna Gävle och Sandviken, där de bägge kommunstyrelserna på tisdagen i koordinerade sammanträden med en enda föredragningspunkt beslutar att sälja mark till det amerikanska bolaget med ett börsvärde på nästan 7 300 miljarder kronor. Köpeskillingen är totalt 269 miljoner kronor.

I båda kommunerna köper Microsoft ungefär lika stora tomter: drygt 60 hektar i vardera affär. Totalt uppgår markköpen till nästan 130 hektar mark, vilket motsvarar nästan 260 fotobollsplaner i yta.

”Det är väldigt spännande att ett företag som Microsoft, med en sådan magnitud inom den digitala infrastrukturen, är intresserad av stora markområden inom vår region. Vår målsättning är att detta blir en av regionens största industriella etableringar”, skriver Patrik Stenvard (M), kommunstyrelsens ordförande i Gävle, i ett pressmeddeande.

Även grannens kommunstyrelseordförande jublar över affären. ”Att världsledande företag visar intresse för vår region stärker vår attraktionskraft och erbjuder spännande utvecklingsmöjligheter. Affären kan förstärka Gävle-Sandviken som en modern industriregion med ännu ett internationellt företag”, skriver Peter Kärnström (S), kommunstyrelsens ordförande i Sandviken.

Även om den Seattle-baserade teknikjätten inte vill uppge vad marken ska användas till, är det uppenbart att där ska anläggas serverhallar.

I de två elnätsområdena i Sverige dominerar vattenkraften elproduktionen. Gävle-området ligger precis på gränsen för var någon kan anlägga ny elintensiv verksamhet med vattenkraftsgenererad el som huvudkälla. Det svenska stamnätet transporterar nämligen el nära sin kapacitetstopp nu.

I oktober meddelade Amazon Web Services, konkurrent till Microsoft inom molntjänster, att tre datacenter ska öppnas i Eskilstuna, Katrineholm och Västerås.

I samband med det bekräftade Svenska kraftnät, som driver stamnätet för el, att det råder kapacitetsbrist i Mälardalen, förutom Uppsala och Malmö. Gränsen mellan elområde 2 – med överskott på el – och det sydligare elområde 3 går just norr om Gävle. Och i Stackbo, mellan Sandviken och Gävle, ligger en kopplingsstation med ovanligt hög kapacitet.

Läs hela artikeln hos Dagens industri.