2017-06-12

Externa nyheter

Mikael Odenbergs kritik mot beslutet om nej till elkabel

Den förre generaldirektören för Svenska Kraftnät Mikael Odenberg är kritisk till myndighetens beslut att det inte blir någon ny elledning till Gotland.

Läs mer här.