2014-05-06

Externa nyheter

Mikroproducentens överskottsel: Besked om skatteeffekterna i höst

I veckan väntas riksdagen ta beslut om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el – en lag som föreslås börja gälla den 1 juli. Svensk Energi är positiv till förslaget om skattereduktion som betyder att mikroproducenter får 60 öre/kWh i skattereduktion för den överskottsel som levereras ut på nätet. Men för den som vill sälja överskottselen kan försäljningen medföra skatteffekter som inte är klargjorda i nuläget. Skatteverket kommer med besked först efter sommaren.

Läs hela