2013-03-18

Externa nyheter

Mikroproducerad el från sol har begränsad potential i energimixen

Mikroproducerad el är något som allt oftare nämns som ett inslag att räkna med i framtidens energimix. I dag är det en marginell företeelse som kan växa snabbt, men som också har sina tydliga begränsningar. Att till exempel småskalig solproduktion skulle kunna ersätta betydande delar av svensk baskraft är orealistiskt, menar Monika Adsten på Elforsk.

Läs hela