2011-11-04

Externa nyheter

Mikroturbiner för vindkraft – marknaden inte redo

Marknaden för små vindkraftverk – mikroturbiner – är ännu inte mogen och stabil. Det finns åtskilliga pilotprojekt där man vill se vad småskalig vindkraft kan ge. Alla leverantörer lyckas inte, några försvinner och nya kommer. Men det finns leverantörer som varit igång många år.

Läs hela