2012-09-26

Externa nyheter

Miljarder plöjs ner i avlägsna vindkraftsparker

Platser som få känner till, och ännu färre har besökt, är aktuella för enorma investeringar som överstiger allt annat i Jämtland-Härjedalen. Tillstånd för drygt 530 nya vindkraftverk är klara och ännu fler är på gång.

Läs hela