2018-05-31

Externa nyheter

Miljardflöden till landsbygden – något att lita på?

Det är inte värt att offra hembygdens natur till förmån för gigantiska vindkraftsparker och tvivelaktiga löften om miljardvinster. Det skriver Jan Hedman och Henrik Wachtmeister, Svenskt Landskapsskydd, som vill ha kvar det kommunala vindkraftsvetot.

Läs mer här