2020-05-04

Externa nyheter

Miljardrullningen fortsätter – trots ”oerhört stor besvikelse” på regeringen och konkurshot

Vindkraftsinvesteringarna ökar kraftigt trots coronapandemin och kollaps för elpriserna. Under första kvartalet fattades investeringsbeslut för uppemot 7 miljarder kronor, men för tidigare vindkraftsinvesterare hotar konkurser.

”Vi är överraskade över att utvecklingen och investeringsviljan fortsätter att vara så stark med tanke på den stora oro och osäkerhet som nu råder både i energibranschen och ekonomin i stort”, säger Tomas Hallberg, projektledare på Svensk Vindenergi.

Läs artikeln i Di.