2019-03-01

Externa nyheter

Miljödomstolen tar inte upp ökade koldioxidutsläpp

Det folkliga engagemanget mot en utbyggnad av Preemraff i Lysekil är stort. Ett hundratal överklaganden har kommit in till Mark- och miljööverdomstolen, men myndigheterna har ingen möjlighet att neka industrier att släppa ut mer koldioxid.

Det finns ett engagemang som bottnar i en känsla av en alldeles för långsam övergång till fossilfritt.

Många väljer att visa sitt missnöje offentligt. ”Fredagar” kallas de som nu regelbundet demonstrerar för ”Fridays for future” och en viktig fråga för demonstranterna på västkusten är de dubblerade koldioxidutsläppen vid Preemraff i Lysekil…

Nyhet från SVT.