2016-02-10

Externa nyheter

Miljömålsberedning eniga om ett preciserat och utvecklat mål för klimatarbetet

Idag presenterar en enig Miljömålsberedning ett preciserat och utvecklat mål för Sveriges långsiktiga klimatarbete. Jag är mycket glad att även S, MP och V nu sluter upp kring den vision som beslutades i och med Alliansen energi- och klimatöverenskommelse säger Rickard Nordin, ledamot av Miljömålsberedningen.

Läs hela

Pressmeddelande SOU