2011-11-15

Externa nyheter

Miljöminister Lena Ek startar arbetet för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050

Miljöminister Lena Ek inleder idag arbetet med en särskild referensgrupp för dialog om regeringens mål för ett Sverige utan nettoutsläpp år 2050.

Läs hela