2011-04-13

Externa nyheter

Miljön förlorare i vårbudgeten

Jens Holm (V) skriver: Endast en sida av de 276 budgetsidorna handlar om miljö- och klimat. Inga nya satsningar. Inga nya pengar till solvärmen, ingen lösning på vindkraftskooperativen, inga ambitiösare klimatmål, inget klimatinvesteringsprogram, inga mer pengar till djurskyddskontroller o s v. Nej, däremot ligger regeringens neddragningspolitik på miljöområdet fast.

Läs hela