2014-04-15

Externa nyheter

Miljön kan bli en valvinnare

Den tredje och sista delrapporten från FN:s klimatpanel IPCC visar än en gång på behovet av åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser för att vi ska kunna hantera den globala uppvärmningen. Rapporten visar också att det är möjligt, men att det krävs åtgärder. Det viktigaste är att komma bort från användningen av fossila bränslen och ersätta dem med förnybar energi. Just klimatfrågan är i dag den mest tydliga miljöfrågan.

Läs hela